God kontakt

Vi kan heldigvis kontaktes døgnet rundt.

Kontaktperson

Den unge vil få tilknyttet en primær-kontaktperson

Vores pædagogik

Vi ligger vægt på evidens baseret metoder.

Akut anbringelse af børn og unge

Kompas Ung hjælper med anbringelsen

Kompas Ung løfter opgaver inden for lov om social service § 4, stk. 4, hvor der er tale om foranstaltninger, der kræver akut anbringelse, men hvor det rette tilbud ikke er fundet. Denne ydelse kan indgå i en periode på op til 3 uger med mulighed for forlængelse på 3 uger – i alt 6 uger. 

Vi har hjulpet med akutte anbringelser i bl.a. København, Lejre, Holbæk, Høje Taastrup og på hele Sjælland samt enkelte steder på Fyn og i Jylland. 

I nogle tilfælde kan der opstå et behov for akut anbringelse af et barn eller en ung, hvis myndigheden/kommunen vurderer, at situationen for barnet eller den unge på tidspunktet ikke kan trives.

Der kan være tale om forskellige situationer og individuelle årsager til, at denne foranstaltning om akut anbringelse træffes. Det kan f.eks. være:

Forskellige årsager til akut anbringelse af unge eller børn

  • Mistrivsel i hjemmet
  • Mistrivsel i hjemmet med vold
  • Mistrivsel i en nuværende anbringelsestype
  • Behov for et pusterum for barnet eller den unge
  • Afrusning af en ung, der er kommet ud i et misbrug

Med denne foranstaltning får kommunerne tid til at finde den helt rigtige placering – for på sigt at undgå, at barnet eller den unge får for mange skift, eller at placeringen bliver forhastet.

Kompas Ung kan træde til inden for ganske få timer, og tilbyde at finde en placering i samarbejde med myndighedssagsbehandleren – sideløbende med den midlertidige akutforanstaltning.

Lov om social service § 4, stk. 4

§ 4
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter denne lov.

Stk. 4.
I tilfælde, hvor der er et akut behov for at placere en borger og der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, kan et tilbud dog i op til 3 uger indgå i den kommunale forsyning uden godkendelse. Socialtilsynet orienteres om anvendelsen af det ikkegodkendte tilbud og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikkegodkendte tilbud anvendes i yderligere 3 uger.

Vi kan kontaktes døgnet rundt

Kompas Ung kan kontaktes døgnet rundt. Kontakt os gerne for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med akut anbringelse og sørger for støttet samvær i situationen. 

Kontakt os her

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information eller ved yderligere spørgsmål.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Vagttelefon - Døgnåbent for akut henvendelse på dette nummer:

Kompas Ung ApS

Ahlgade 74c, 4300 Holbæk

CVR-nummer: 36911948

© 2022 G.O. Kompas Ung ApS. Alle rettigheder forbeholdes.